Menu
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Πολιτική προστασίας

Πολιτική Απορρήτου
Στο babys.gr θέλουμε να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στο ποια δεδομένα μοιράζεστε μαζί μας και στο τι κάνουμε εμείς με αυτά. Το κείμενο αυτό (που ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου) εξηγεί με απλά λόγια αλλά και σαφήνεια πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε.
Mε την είσοδό σας και τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου μας, δυνάμεθα να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εσείς με τη ρητή συγκατάθεσή σας δίνετε αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στην παρούσα σκοπό.  Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν προτεραιότητα για εμάς. Με την παρούσα πολιτική σχετικά με την επεξεργασία και προστασία δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το babys.gr.  Τονίζουμε τη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ), όπου αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον ανωτέρω τομέα.
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας με την επωνυμία «SVNKBABYSIKE» (εφεξής «Εταιρεία»), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για απορίες σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@babys.gr.
1. Τι και ποιους καλύπτει η παρούσα πολιτική απορρήτου;
Ηεταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από και σχετικά με το άτομό σας μέσω του δικτυακoύ της τόπου (www.babys.gr) με τoν οποίo συναλλάσσεστε (εφεξής «υπηρεσίες») σύμφωνα με το νόμο και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα όλων των χρηστών των υπηρεσιών της Εταιρείας ανεξαρτήτως αν έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε κάποια από αυτές.
Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας μας απευθύνονται σε ενήλικα άτομα. Τυχόν προσωπικά δεδομένα παιδιών που ενδέχεται να συλλέξουμε λόγω του αντικειμένου των Υπηρεσιών μας θα πρέπει να συμπληρώνονται/ κοινοποιούνται αποκλειστικά από το πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού.Σε περίπτωση κατά την οποία ανήλικος πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσω του ιστότοπου χωρίς την συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων του, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη. 
2. Ποιά προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;
Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον εκάστοτε σκοπό που εξυπηρετούν. Η λήψη των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε οικειοθελώς να τα παρέχετε — για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με email ή αν εγγραφείτε ως πελάτες των προϊόντων και υπηρεσιών τουbabys.gr.
Η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το www.babys.grσυμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών OnLine παραγγελίας των προϊόντων της εταιρείας προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπο www.babys.grνα δηλώσετε τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν.
Tobabys.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν εγγράφεστε σε αυτό, β) όταν εγγράφεστε στην φόρμα επικοινωνίας του, γ) όταν εγγράφεστε για την λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter), δ) όταν χρησιμοποιείτε τη συνομιλία on-line/messageboards του babys.gr, ε) όταν χρησιμοποιείτε/παραγγέλνετε τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες μας, στ) όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του ή/και εισέρχεστε στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του ζ) όταν συμμετέχετε στους διαγωνισμούς του και η) όταν συμπληρώνετε και αποστέλλετε σχετική αίτηση/βιογραφικό για την κάλυψη θέσης εργασίας της εταιρείας μας. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και τα οποία παρέχονται απευθείας από εσάς είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, τα οποία είναι δεδομένα ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας ή/και οικονομικά σας δεδομένα.
Είναι δυνατόν επίσης να συλλέγονται και να επεξεργάζονται και τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων όπως: i) Δεδομένα από τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που οργανώνουμε και τα οποία μας κοινοποιείτε κατά την εγγραφή σας στο διαγωνισμό, ii) στοιχεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία του babys.grμέσω ενός κοινωνικού μέσου δικτύωσης ή εάν συνδέσετε μια υπηρεσία του babys.gr σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, ii) δεδομένα από τις online επισκέψεις σας στο babys.gr. Εφόσον αποκτήσετε πρόσβαση ή αλληλοεπιδράσετε με τις online υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Ειδικότερα, για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστότοπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης ΙΡ σας, του τύπου προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού και iv) ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών του babys.gr όπως για παράδειγμα τις ιστοσελίδες που έχετε προηγουμένως επισκεφθεί, τις διαφημίσεις που έχετε δει, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχετε υποβάλει, τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας, κλπ. Για αναλυτικές πληροφορίες δείτεπαρακάτω τους όρους περί χρήσης τωνCookies.
Αν δεν μας επιτρέψετε την συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων  για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ, ίσως να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες μας.
3. Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Όταν η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για την εν γένει εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή όταν κάνετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (πώληση, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων στη διεύθυνση της επιλογής σας, διαχείριση παραγγελίας και παραπόνων) και όταν η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας, δηλαδή αρχειοθετούμε αυτά για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ/GDPR. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας, για την παροχή σε τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών που σας αφορούν, χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να σας ταυτοποιήσουν και για τη διατήρηση του ιστότοπου www.babys.grκαι των συνδεόμενων σε αυτόν εφαρμογών ασφαλών και να αποφεύγονται απάτες. 
Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και για τους ακόλουθους σκοπούς:
Διαφήμιση – Marketing: Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και ανάλογα με τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρήσατε, δημιουργούμε το προφίλ χρήσης σας, σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και θα σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα σχετιζόμενα με τη δραστηριότητά μας (ή για τις δραστηριότητες προσεκτικά επιλεγμένων τρίτων επιχειρήσεων) μέσω e-mail, SMS, Viber, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφώνου κ.ο.κ.Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να σταματήσετε να δέχεστε ενημερώσεις από εμάς, είτε χρησιμοποιώντας στο τέλος του μηνύματος τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής, είτε με αποστολή  e-mail στο info@babys.gr
Ενημερωτικά δελτία – Newsletter: Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και ανάλογα με τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρήσατε, δημιουργούμε το προφίλ χρήσης σας, σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) τα οποία θα παρέχουν ενημέρωση για προϊόντα, προσφορές, διαγωνισμούς κλπ. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να σταματήσετε να δέχεστε ενημερώσεις από εμάς, είτε χρησιμοποιώντας στο τέλος του newsletter τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφήςείτε με αποστολή  e-mail στο info@babys.gr

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς: Έχετε τη δυνατότητα μέσω του babys.gr  ή από το ενημερωτικό δελτίο μας ή μέσω της σελίδας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτοβούλως θα μας χορηγήσετε στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διαγωνισμό θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή δώρου)και θα τα επεξεργαστούμε μόνο για το σκοπό αυτό εφόσον μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανά πάσα στιγμήνα ανακαλέσετε με ισχύ για το μέλλονμε αποστολή σχετικού e-mail στο info@babys.gr. Στην περίπτωση αυτή η διαβίβαση σε τρίτους πραγματοποιείται μόνο αν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή του δώρου μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας). Αποκλείεται κατά κανόνα η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους. Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα δεδομένα των νικητών φυλάσσονται για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νομίμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώματος.

Συμμόρφωση με το νόμο: Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε, χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε προσωπικά σου δεδομένα εφόσον κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή με μια νομική διαδικασία σε εξέλιξη, ή αν πρόκειται για την προστασία της ζωής ενός ατόμου, καθώς και για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα της υπηρεσίας μας απέναντι σε κακή χρήση, όπως η διάδοση δυσφημιστικού, ακατάλληλου ή ανεπιθύμητου περιεχομένου. Επίσης μπορεί να κάνουμε το ίδιο για να αντιμετωπίσουμε περιστατικά απάτης.

4. Ποιά είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας; 
Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σας από την εταιρεία μπορεί να είναι:

1. Η εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία από μέρους μας των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων αποτελεί απαραίτητο όρο της μεταξύ μας σύμβασης καθώς τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν προϋπόθεση για να είναι δυνατή η σύναψη, λειτουργία και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
2. Η συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών ή/και κατάρτισης προφίλ, βασίζεται στη διακριτική σας ευχέρεια. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας είτε χρησιμοποιώντας στο τέλος του μηνύματος ή του newsletter τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής, είτε επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε με αποστολή  e-mail στο info@babys.g.
3. Νομική υποχρέωση της εταιρείας. Ενδέχεται η εταιρεία να δεσμεύεται από το νόμο για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. φορολογική νομοθεσία). Στην περίπτωση αυτή η παροχή των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη καθώς διαφορετικά είναι αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.
4. Έννομο συμφέρον της Εταιρείας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματα, την ελευθερία ή τα συμφέροντα σας.

5. Πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τρίτους.
Το babys.gr δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας των δεδομένων σας.  Οι εν λόγω τρίτοι συνεργάτες μέσω συμβάσεων με την εταιρεία μας θα έχουν δεσμευτεί για την τήρηση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου του ΓΚΠΔ (Ε.Ε 679/2016). Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται να διαβιβάσουμε αποσπάσματα του αιτήματός σας σε αντισυμβαλλόμενους μας (π.χ. προμηθευτές, για αιτήματα που αφορούν προϊόντα) με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτοί μπορεί να είναι ελεγκτές και επαγγελματίες σύμβουλοι (δικηγόροι, λογιστές, τράπεζα) ή/και εταιρείες που έχουν σχέση με την μεταφορά των προϊόντων, επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες marketing, διαφήμισης και εταιρείες παροχής υποστήριξης, βελτιστοποίησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων, υπηρεσίες ελέγχου πληρωμών, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τις υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή και υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης, για περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε αυτά με την ιστοσελίδα μας. Αν απαιτείται σε μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.
6. Πάροχοι υπηρεσιών.
Προκειμένου να σου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε με τη σειρά μας υπηρεσίες από εταιρείες που βρίσκονται στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το GoogleAnalytics για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι χρήστες μας χρησιμοποιούν το babys.gr και χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων τρίτων για να διασυνδέσουμε τις υποδομές μας με το internet. Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά σου δεδομένα με κάποιους από αυτούς τους παρόχους, κατά τρόπο όμως που συμβαδίζει με την Πολιτική μας και πάντα με τη δέσμευση ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με τρόπο που εμείς θα υποδείξουμε. Επίσης μοιραζόμαστε τα στοιχεία πληρωμής σου με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές ή να γίνει μια αμφισβήτηση συναλλαγής.
7. Σύνδεση με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών.
Το babys.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε ιστότοπους άλλων εταιρειών. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω εξωτερικοί ιστότοποι, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης ή ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του και μόνο ευθύνη. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με το περιεχόμενο (οροί χρήσης, πολιτική απορρήτου κ.λ.π.) σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Την αποκλειστική ευθύνη των συνδεδεμένων ιστότοπων σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν έχει αποκλειστικά ο τρίτος ή ο χρήστης. 
8. Ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας και την ακολουθούν. Ωστόσο μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωσή τους με ένα e-mail στο info@babys.gr.
9. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να τηρούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο μας καθώς και του ιστορικού συναλλαγών σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.babys.gr και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. Tο babys.gr εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου επίσης συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις. Tοbabys.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά να αποθηκεύονται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα) εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψη τους σε τρίτα πρόσωπα.
10. Ποια είναι τα δικαιώματα σας όσοναφορά στα προσωπικά σας δεδομένα;
Αν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:
  1. Δικαίωμα πρόσβασηςστα προσωπικά δεδομένα σας.  Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά  δεδομένα σας (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
  2. Δικαίωμαδιόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας.Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση τηλεφώνου ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης) (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
  3. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση(άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
  4. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας(άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
  5. Δικαίωμα περιορισμούτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία(άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
  6. Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ(άρθρο 21 & 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ).
  7. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας. (άρθρο 77 ΓΚΠΔ). Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδαείναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr, ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr). 

11. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας μπορείτε να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο e-mail της εταιρείας μας info@babys.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
Στην περίπτωση αυτή για να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσουμε στη εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.
Δεν είναι αναγκαία η αποστολή αιτήματος στις περιπτώσεις που:
  • επιθυμείτε την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οπότε μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να τα πραγματοποιήσετε οποιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή.
  • επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter), οπότε μπορείτε να την πραγματοποιείται με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.
  • επιθυμείτε να μην λαμβάνετε webpushnotifications από την Εταιρεία, οπότε μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας. 

12. Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου.
Tοbabys.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα πολιτική, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, τo babys.gr θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα πολιτική και η επικαιροποιημένη πολιτική θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα πολιτική απορρήτου προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 02/12/2019 και ισχύει από τις 02/12/2019.

13. Χρήση Cookies (αρχεία καταγραφής)
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται μέσω του περιηγητή (Web browser) στην τερματική συσκευή πρόσβασής σας (π.χ pc, laptop, κινητό κ.α.), όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, χωρίς βέβαια τα αρχεία αυτά να προκαλούν βλάβη στη συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του www.babys.gr τα ακόλουθα στοιχεία κατά κανόνα αποθηκεύονται για τεχνικούς και στατιστικούς λόγους (για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας) στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής (Cookies), π.χ η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης, η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε, η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης, ο τύπος προγράμματος περιήγησης, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης λειτουργικό σύστημα. Η ανωτέρω ενέργεια δεν σημαίνει ότι έχουμε γνώση των στοιχείων σας εξαιτίας των Cookies.
Χρησιμοποιούμε Cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.  Επίσης τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα Cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης Cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των Cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούμε Cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Αναγκαία Cookies: Τα Cookies αυτά είναι απαραίτητα για να επισκεφθείτε τους δικτυακούς μας τόπους.  Επιτρέπουν για παράδειγμα την πλοήγηση στις διάφορες ενότητες του δικτυακού μας τόπου ή τη συμπλήρωση φορμών.  Εάν προβείτε σε απόρριψη των cookies, ορισμένες ενότητες του δικτυακού τόπου ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.
2. Λειτουργικά cookies: Τα λειτουργικά cookies είναι cookies τα οποία σας εξασφαλίζουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης.  Τα cookies αυτά αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και τις ρυθμίσεις σας όσον αφορά τα αγαπημένα.
3. Cookies επιδόσεων: Για σκοπούς παρακολούθησης των επιδόσεων, χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των δικτυακών μας τόπων από τους επισκέπτες με στόχο, αφενός την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών των επισκεπτών και τη βελτίωση του περιεχομένου των δικτυακών μας τόπων και αφετέρου, τη διευκόλυνση των δικτυακών μας τόπων.  Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένα cookie μας βοηθά να μετράμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, ενώ κάποιο άλλο εντοπίζει τις σελίδες που είναι πιο δημοφιλείς.
4. Cookies τρίτων:  Τα λεγόμενα cookies «τρίτων» ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων.  Ως εξατομικευμένες διαφημίσεις νοούνται διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την περιοχή ή τις προτιμήσεις σας.  Με τη χρήση cookies τρίτων δεν συλλέγονται ούτε αποθηκεύονται δεδομένα σχετικά με την ταυτότητά σας.
H ενεργοποίηση των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση.  Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά εάν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μη λειτουργούν ικανοποιητικά.
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον έλεγχο των δεδομένων.  Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο κείμενο αυτό.
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.  Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.  Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις στο Web browser που χρησιμοποιείτε, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και αν προβείτε σε αλλαγή των προτιμήσεων ή απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να μη λειτουργούν ορισμένες υπηρεσίες.

14. Επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.
Ηλεκτρονικά: Στη διεύθυνση e-mail: info@babys.gr
Με γραπτή επιστολή: Στη διεύθυνση SVNKBABYSIKE, Ερατοσθένους 6, Άγιος Δημήτριος, Αττική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ταυτότητα:
SVNKBABYS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 6, ΤK 17341, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΜ: 801248484, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΗΛ: 2109702220  E –MAIL: info@babys.gr

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας. Επιλέγοντας «Αποδοχή», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies. Διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies.